marzuna

Saturday, September 15, 2007

Adab-adab puasa Ramadan

 1. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab r.a. telah bersabda Rasulullah
  saw: Apabila malam sudah tiba dari arah sini dan siang telah pergi dari
  arah sini, sedang matahari sudah terbenam, maka orang yang puasa boleh
  berbuka.(H.R.: Al-Bukhary dan Muslim)
 2. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa?ad: Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah
  bersabda: Manusia (ummat Islam) masih dalam keadaan baik selama
  mentakjilkan (menyegerakan) berbuka. ( H.R.: Al-Bukhary dan Muslim)
 3. Diriwayatakan dari Anas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. berbuka
  dengan makan beberapa ruthaab (kurma basah) sebelum solat, kalau tidak
  ada maka dengan kurma kering, kalau tidak ada maka dengan meneguk air
  beberapa teguk. (H.R.: Abu Daud dan Al-Hakiem)
 4. Diriwayatkan dari Salman bin Amir, bahwa sesungguhnya Nabi saw.
  telah bersabda : Apabila salah seorang diantara kamu puasa hendaklah
  berbuka dengan kurma, bila tidak ada kurma hendaklah dengan air,
  sesungguhnya air itu bersih. ( H.R : Ahmad dan At-Tirmidzi)
 5. Diriwayatkan dari Ibnu Umar : Adalah Nabi saw. selesai berbuka
  Beliau berdo'a (artinya) telah pergi rasa haus dan menjadi basah semua
  urat-urat dan pahala tetap ada Insya Allah. ( H.R : Ad-Daaruquthni dan
  Abu Daud hadits hasan)
 6. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw:
  Apabila makan malam telah disediakan, maka mulailah makan sebelum
  shalat Maghrib, janganlah mendahulukan shalat daripada makan malam itu
  ( yang
  sudah terhidang ). ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim )
 7. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra: Sesungguhnya Rasulullah saw.
  telah bersabda : Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur
  itu berkah. (H.R : Al-Bukhary )
 8. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Yaqrib, dari Nabi saw.
  bersabda : Hendaklah kamu semua makan sahur, karena sahur adalah
  makanan yang penuh berkah. ( H.R : An-Nasa'i )
 9. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit t berkata : Kami bersahur bersama
  Rasulullah saw. kemudian kami bangkit untuk menunaikan shalat ( Shubuh
  ). saya berkata : Berapa saat jarak antara keduanya ( antara waktu sahur
  dan waktu Shubuh )?Ia berkata : Selama orang membaca lima puluh ayat. ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim )
 10. Diriwayatkan dari Amru bin Maimun, ia berkata : Adalah para sahabat
  Muhammad saw. adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan
  melambatkan makan sahur. ( H.R : Al-Baihaqi )
 11. Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila salah seorang diantara kamu
  mendengar adzan dan piring masih di tangannya janganlah diletakkan
  hendaklah ia menyelesaikan hajatnya ( makan/minum sahur ) daripadanya.
  (H.R : Ahmad dan Abu Daud dan Al-Hakiem )
 12. Diriwayatkan dari Abu Usamah ra. ia berkata : Shalat telah di'iqamahkan, sedang segelas minuman masih di tangan Umar ra. beliau
  bertanya : Apakah ini boleh saya minum wahai Rasulullah ? Beliau r.a menjawab : ya, lalu ia meminumnya. ( H.R Ibnu Jarir )
 13. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Adalah Rasulullah
  saw. orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada
  bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya pada
  setiap
  malam pada bulan Ramadhan untuk mentadaruskan beliau saw. al-qur'an dan
  benar-benar Rasulullah saw. lebih dermawan tentang kebajikan( cepat
  berbuat kebaikan ) daripada angin yang dikirim.(HR Al-Bukhary )
 14. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata : Adalah Rasulullah saw.
  menggalakkan qiyamullail (shalat malam ) di bulan Ramadhan tanpa
  memerintahkan secara wajib, maka beliau bersabda : Barang siapa yang
  shalat malam di bulan Ramadhan karena beriman dan mengharapkan pahala
  dari Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. ( H.R :
  Jama'ah )
 15. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi saw. apabila
  memasuki sepuluh hari terakhir ( bulan Ramadhan ) beliau benar-benar
  menghidupkan malam (untuk beribadah ) dan membangunkan istrinya ( agar
  beribadah ) dengan mengencangkan ikatan sarungnya (tidak mengumpuli
  istrinya ).( H.R : Al-Bukhary dan Muslim )
 16. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata : Adalah Nabi saw.
  bersungguh-sungguh shalat malam pada sepuluh hari terakhir ( di bulan
  Ramadhan ) tidak seperti kesungguhannya dalam bulan selainnya. ( H.R :
  Muslim )
 17. Diriwayatkan dari Abu salamah din Abdur Rahman, sesungguhnya ia
  telah bertanya kepada Aisyah ra: Bagaimana shalat malamnya Rasulullah
  saw di bulan Ramadhan ? maka ia menjawab : Rasulullah saw tidak pernah
  shalat malam lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan maupun
  di bulan lainnya, caranya : Beliau shalat empat raka'at jangan tanya
  baik dan
  panjangnya, kemudian shalat lagi empat raka'at jangan ditanya baik dan
  panjangnya, kemudian shalat tiga raka?at. ( H.R : Al-Bukhary,Muslim dan
  lainnya )
 18. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah Rasulullah saw.
  apabila bangun shalat malam, beliau membuka dengan shalat dua raka'at
  yang ringan, kemudian shalat delapan raka'at, kemudian shalat witir. (
  H.R : Muslim )
 19. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Ada seorang laki-laki
  berdiri lalu ia berkata : Wahai Rasulullah bagaimana cara shalat malam
  ? Maka Rasulullah r. menjawab : Shalat malam itu dua raka'at dua
  raka'at. Apabila kamu khawatir masuk shalat Shubuh, maka berwitirlah
  satu raka'at. ( H.R : Jama'ah )
 20. Dari Aisyah ra. ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw shalat di
  masjid, lalu para sahabat shalat sesuai dengan shalat beliau (
  bermakmum di belakang ), lalu beliau shalat pada malam kedua dan para
  sahabat
  bermakmum dibelakangnya bertambah banyak, kemudian pada malam yang
  ketiga atau yang keempat mereka berkumpul, maka Rasulullah saw tidak
  keluar mengimami mereka. Setelah pagi hari beliau bersabda : Saya telah
  tahu apa yang kalian perbuat, tidak ada yang menghalangi aku untuk
  keluar kepada kalian ( untuk mengimami shalat ) melainkan aku khawatir
  shalat malam
  ini difardhukan atas kalian. Ini terjadi pada bulan  Ramadhan. ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim )
 21. Dari Ubay bin Ka'ab t. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. shalat
  witir dengan membaca : Sabihisma Rabbikal A'la )dan ( Qul ya ayyuhal
  kafirun) dan (Qulhu wallahu ahad ). ( H.R : Ahmad, Abu Daud, Annasa'i
  dan Ibnu Majah )
 22. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali t. ia berkata : Rasulullah saw.
  telah mengajarkan kepadaku beberapa kata yang aku baca dalam qunut
  witir : ( artinya ) Ya Allah berilah aku petunjuk beserta orang-orang
  yang telah engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan yang sempurna
  beserta orang yang telah engkau beri kesehatan yang sempurna, pimpinlah
  aku beserta orang
  yang telah Engkau pimpin, Berkatilah untukku apa yang telah Engkau
  berikan, peliharalah aku dari apa yang telah Engkau tentukan. Maka
  sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan dan tiada yang dapat memutuskan
  atas
  Engkau, bahwa tidak akan hina siapa saja yang telah Engkau pimpin dan
  tidak akan mulia siapa saja yang Engkau musuhi. Maha agung Engkau wahai
  Rabb kami dan Maha Tinggi Engkau. ( H.R : Ahmad, Abu Daud, Annasa'i,
  At-Tirmidzi dan Ibnu Majah )
 23. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda : Barang siapa yang
  shalat malam menepati lailatul qadar, maka diampuni dosanya yang telah
  lalu. ( H.R : Jama'ah )
 24. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah
  bersabda : berusahalah untuk mencari lailatul qadar pada sepuluh malam
  terakhir. (H.R : Muslim )
 25. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. ia berkata : Dinampakkan dalam
  mimpi seorang laki-laki bahwa lailatul qadar pada malam kedua puluh
  tujuh, maka
  Rasulullah saw. bersabda : Sayapun bermimpi seperti mimpimu, (
  ditampakkan pada sepuluh malam terakhir, maka carilah ia ( lailatul
  qadar ) pada malam-malam ganjil. ( H.R : Muslim )
 26. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Saya berkata kepada
  Rasulullah saw. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan bila saya
  mengetahui lailatul qadar,apa yang saya harus baca pada malam itu ?
  Beliau bersabda : Bacalah ( artinya ) Yaa Allah sesungguhnya Engkau
  maha pemberi ampun, Engkau suka kepada keampunan maka ampunilah daku.
  (H.R : At-Tirmidzi dan Ahmad )
 27. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah Rasulullah saw
  mengamalkan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan
  sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. ( H.R : Al-Bukhary
  dan Muslim )
 28. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah Rasulullah saw.
  apabila hendak beri'tikaf, beliau shalat shubuh kemudian memasuki tempat
  i'tikafnya.......... ( H.R :Jama'ah kecuali At-Tirmidzi )
 29. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah Rasulullah saw.
  apabila beri'tikaf , beliau mendekatkan kepalanya kepadaku, maka aku
  menyisirnya, dan adalah beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena
  untuk memenuhi hajat manusia ( buang air, mandi dll... ) ( H.R :
  Al-Bukhary dan Muslim )
 30. Allah ta'ala berfirman : ( artinya ) Janganlah kalian mencampuri
  mereka( istri-istri kalian ) sedang kalian dalam keadaan i'tikaf dalam
  masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka jangan di dekati... (
  Al- aqarah : 187 )
 31. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Telah bersabda
  Rasulullah saw: Setiap amal anak bani Adam adalah untuknya kecuali
  puasa, ia adalah untukku dan aku yang memberikan pahala dengannya. Dan
  sesungguhnya puasa itu adalah benteng pertahanan, pada hari ketika kamu
  puasa janganlah berbuat keji , jangan berteriak-teriak ( pertengkaran
  ), apabila seorang memakinya sedang ia puasa maka hendaklah ia katakan :
  " sesungguhnya saya sedang puasa" . Demi jiwa Muhammad yang ada di
  tanganNya sungguh bau busuknya mulut orang yang sedang puasa itu lebih
  wangi disisi Allah pada hari kiamat daripada kasturi. Dan bagi orang
  yang puasa ada dua kegembiraan, apabila ia berbuka ia gembira dengan
  bukanya dan apabila ia berjumpa dengan Rabbnya ia gembira karena
  puasanya. ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim)
 32. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw.
  telah bersabda : Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong
  dan amalan kebohongan, maka tidak ada bagi Allah hajat ( untuk menerima
  ) dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. ( H.R: Jama'ah Kecuali
  Muslim ) Maksudnya Allah tidak merasa perlu memberi pahala puasanya.
 33. Bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepada seorang wanita Anshar
  yang sering di panggil Ummu Sinan : Apa yang menghalangimu untuk
  melakukan haji bersama kami ? Ia menjawab : Keledai yang ada pada kami
  yang satu dipakai oleh ayahnya si fulan (suaminya ) untuk berhaji
  bersama anaknya sedang yang lain di pakai untuk memberi minum anak-anak
  kami. Nabi pun bersabda lagi : Umrah di bulan Ramadhan sama dengan
  mengerjakan haji atau haji bersamaku. ( H.R : Muslim)
 34. Rasulullah sw. bersabda : Apabila datang bulan Ramadhan kerjakanlah
  umrah karena umrah di dalamnya (bulan Ramadhan ) setingkat dengan haji.
  ( H.R : Muslim)
KESIMPULAN
Ayat dan hadits-hadits tersebut di atas memberi pelajaran kepada kita
bahwa dalam mengamalkan puasa Ramadhan kita perlu melaksanakan
adab-adab sbb :

 • Berbuka apabila sudah masuk waktu Maghrib. ( dalil : 6 ) Sunnah berbuka adalah sbb :


  • Disegerakan yakni sebelum melaksanakan shalat Maghrib dengan
   makanan yang ringan seperti kurma, air saja, setelah itu baru
   melaksanakan shalat. ( dalil : 2,3 dan 4 )
  • Tetapi apabila makan malam sudah dihidangkan, maka terus dimakan, jangan shalat dahulu. ( dalil : 6 )
  • Setelah berbuka berdo'a dengan do'a sbb : Artinya : Telah hilang
   rasa haus, dan menjadi basah semua urat-urat dan pahala tetap wujud
   insya Allah. ( dalil : 5 )

 • Makan sahur. ( dalil : 7 dan 8 ) Adab-adab sahur :


  • Dilambatkan sampai akhir malam mendekati Shubuh. (dalil 9 dan 10 )
  • Apabila pada tengah makan atau minum sahur lalu mendengar adzan Shubuh, maka sahur boleh diteruskan sampai selesai, tidak perlu dihentikan di tengah sahur karena sudah masuk waktu Shubuh. ( dalil 11 dan 12 ) * Imsak tidak ada sunnahnya dan tidak pernah diamalkan pada zaman sahabat maupun tabi'in.
 • Lebih bersifat dermawan (banyak memberi, banyak bershadaqah, banyak menolong) dan banyak membaca al-qur'an ( dalil : 13 )
 • Menegakkan shalat malam / shalat Tarawih dengan berjama'ah.
  Dan shalat Tarawih ini lebih digiatkan lagi pada sepuluh malam
  terakhir( 20 hb. sampai akhir Ramadhan). (dalil : 14,15 dan 16 ) Cara
  shalat Tarawih
  adalah :


  • Dengan berjama'ah. ( dalil : 19 )
  • Tidak lebih dari sebelas raka'at yakni salam tiap dua raka'at
   dikerjakan empat kali, atau salam tiap empat raka'at dikerjakan dua
   kali dan ditutup dengan witir tiga raka'at. ( dalil : 17 )
  • Dibuka dengan dua raka'at yang ringan. ( dalil : 18 )
  • Bacaan dalam witir : Raka'at pertama : Sabihisma Rabbika. Roka't
   kedua : Qul yaa ayyuhal kafirun. Raka'at ketiga : Qulhuwallahu ahad. (
   dalil : 21 )
  • Membaca do'a qunut dalam shalat witir. ( dalil 22 )
 • Berusaha menepati lailatul qadar pada sepuluh malam
  terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Bila dirasakan menepati
  lailatul qadar hendaklah lebih giat beribadah dan membaca : Yaa Allah
  Engkaulah pengampun, suka kepada keampunan maka ampunilah aku. ( dalil
  : 25 dan 26 )
 • Mengerjakan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir. (dalil : 27 )
  Cara i'tikaf :


  • Setelah shalat Shubuh lalu masuk ke tempat i'tikaf di masjid. ( dalil 28 )
  • Tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali ada keperluan yang mendesak. ( dalil : 29 )
  • Tidak mencampuri istri dimasa i'tikaf. ( dalil : 30)
 • Mengerjakan umrah. ( dalil : 33 dan 34 )
 • Menjauhi perkataan dan perbuatan keji dan menjauhi pertengkaran. (dalil : 31 dan 32 ) • ---sumber dr berita harian----

  No comments: